Statika stavieb

Vít Přibyl, Dis.

Zaměřujeme se na projektování nízkoenergetických, projekčních a pasivních staveb. Na dozorování, technický dozor i výrobní dokumentace na malé konstrukce, vedení staveb nebo koordinaci stavebních prací pro soukromé investory nebo stavební firmy.

Lubor Šimek

Nabízíme statické výpočty, posudky a projektové dokumentace pozemních či inženýrských staveb.

Josef Matějka

Zabývám se výkonem odborných činností ve výstavbě. Nabízím projektovou činnost ve výstavbě. Provádím stavebně technické průzkumy a autorský i technický dozor. Vypracovávám statické a tepelně technické posudky. Projektuji ústřední topení.