Exekútori

JUDr. Jaroslav Kabáč ml. - súdny exekútor

Exekútorský úrad Tvrdošín, - vymáhanie pohľadávok

ZAVŘENO (Otvára Po 07:00)

JUDr. Jaroslav Kabáč

Vykonávame exekučnú činnosť.

ZAVŘENO (Otvára Po 07:00)