Informácie o umení

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Liptovský Mikuláš – Wikipédia

Polohopis. Mesto Liptovský Mikuláš leží v centrálnej časti geomorfologického podcelku Liptovská kotlina a je obklopené pohoriami Západné Tatry na severe, Nízke Tatry na juhu a Chočské vrchy na severozápade. Mesto sa rozprestiera prevažne na pravom brehu rieky Váh, priamo pri jeho vtoku do vodnej nádrže Liptovská Mara.Mesto je rozložené v rovnobežkovom smere (východ ...

sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1

Liptovský Mikuláš - Slovakia.travel

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (32 500 obyvateľov) leží na pravom brehu rieky Váh uprostred Liptovskej kotliny. Poloha na východnom brehu vodnej nádrže Liptovská Mara a neďaleké končiare Nízkych Tatier, Západných Tatier a Chočských vrchov ho priam predurčili stať sa jedným z najvýznamnejších stredísk cestovného ruchu na Slovensku.

slovakia.travel/liptovsky-mikulas

12 NAJ historického centra mesta Liptovský Mikuláš

Zostaňte na Liptove! Ubytujte sa na Liptove a užite si krásne scenérie Chočských vrchov, Veľkej Fatry, Západných a Nízkych Tatier, stovky turistických chodníkov, skvelé lyžiarske strediská, vodné parky, množstvo prírodných a kultúrnych pamiatok aj podujatí. Využite náš rezervačný systém a nájdite si ubytovanie ...

www.visitliptov.sk/zaujimavosti/12-naj-historickeho-centra-mesta-liptovsky-mikulas/

Bohunka Koklesová – Wikipédia

Bohunka Koklesová. Zdena Bačová, rod. Žvaková [2] Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. (rod. Bačová; [3] * 26. marec 1972, Žiar nad Hronom) je slovenská historička umenia, kurátorka a vysokoškolská pedagogička, od roku 2019 rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave .

sk.wikipedia.org/wiki/Bohunka_Koklesov%C3%A1

Boje o Liptovský Mikuláš | Fronta.cz

Mikuláš. Hlavní čelní úder na město vedla sovětská 24. střelecká divize (24.sd, velitel gen. A.F. Prochorov), 1.čsas útočil po jejím pravém křídle. Liptovský Sv. Mikuláš byl osvobozen 3. března 1945; dalšímu postupu zabránily četné protiútoky nepřítele. 9.3. proto přešla 18.A do obrany, 24.sd měla být stažena ...

www.fronta.cz/dotaz/boje-o-liptovsky-mikulas

Liptovský Ondrej – Wikipédia

Kultúra a zaujímavosti Pamiatky. Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja, jednoloďová pôvodne ranogotická stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou z druhej polovice 13. storočia.V 14. a 15. storočí bol kostol doplnený o nástenné maľby. V rokch 1584-1687 bol kostol evanjelický. Stredoveký kostol bol poškodený v roku 1708 počas protihabsburského ...

sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Ondrej

Povinne zverejňované informácie | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých

Mesto Liptovský Mikuláš je zriadené zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ... Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva ...

www.mikulas.sk/obcan/centrum-sluzieb-obcanov-na-msu/zverejnovane-informacie/povinne-zverejnovane-informacie/

Základné informácie | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých

Mesto Liptovský Mikuláš. 11. Predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno–vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, správu o výchono-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, návrhy na zriaďovanie a rušenie škôl a ...

www.mikulas.sk/obcan/skolstvo-a-mladez/skolsky-urad/zakladne-informacie/

Pobočka PROCAR, a.s. Liptovský Mikuláš | MAN SK

031 01 Liptovský Mikuláš. Kontaktné údaje: Tel.: +421 905 241 844 . Tel.: +421 918 673 238 . Email: procar@procar.sk . Web: www ... Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva a oficiálnych špecifických emisiách CO 2 nových vozidiel na prepravu osôb s schválením pre osobné vozidlá triedy M1 môžete nájsť v príručke o ...

www.man.eu/sk/sk/o-nas/kontakt/servisna-siet/procar-liptovsky-mikulas.html

Informácie o pláne ochrany obyvateľstva - Liptovský Mikuláš

Informácie o pláne ochrany obyvateľstva. Informácia mesta Liptovský Mikuláš o pláne ochrany obyvateľstva v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva. ( súbor vo formáte .pdf) Strategické dokumenty. naše tipy.

pe2.mikulas.sk/samosprava/zakladne-dokumenty/strategicke-dokumenty/informacie-o-plane-ochrany-obyvatelstva/

Liptovský Mikuláš – Wikipedia

Liptovský Mikuláš (Aussprache? / i, deutsch Liptau-Nikolaus; bis 1952 slowakisch „Liptovský Svätý Mikuláš“; deutsch Liptau-Sankt-Nikolaus oder Sankt Nikolaus in der Liptau, ungarisch Liptószentmiklós) ist eine Stadt in der mittleren Slowakei mit 30.808 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2020). Es ist die größte Stadt des Okres Liptovský Mikuláš und gleichzeitig dessen Hauptstadt ...

de.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

aos.sk. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši je štátna vojenská vysoká škola univerzitného typu. Akadémia poskytuje vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch. [2] Jej rektorom je od 1. novembra 2015 doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. [1] [3]

sk.wikipedia.org/wiki/Akad%C3%A9mia_ozbrojen%C3%BDch_s%C3%ADl_gener%C3%A1la_Milana_Rastislava_%C5%A0tef%C3%A1nika

Informácie • imhd.sk Liptovský Mikuláš

Premávka MHD v Liptovskom Mikuláši počas jarných prázdnin (27.2. – 3.3.2023) Mestská doprava 22.2.2023. Počas jarných školských prázdnin v dňoch 27. februára až 3. marca 2023 bude premávka liniek MHD v Liptovskom Mikuláši pre znížené prepravné nároky zabezpečovaná v upravenom režime. Čítať viac.

imhd.sk/lm/informacie

Informácie o pláne ochrany obyvateľstva | Liptovský Mikuláš | Mesto pre ...

Informácie o pláne ochrany obyvateľstva. Informácia mesta Liptovský Mikuláš o pláne ochrany obyvateľstva v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva. (súbor vo formáte .pdf) Strategické dokumenty

af10.mikulas.sk/samosprava/zakladne-dokumenty/strategicke-dokumenty/informacie-o-plane-ochrany-obyvatelstva/

Spinart, s.r.o. - Liptovský Mikuláš: reumatológia

Spinart, s.r.o., Liptovský Mikuláš - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so špecializáciou reumatológia a s útvarom ambulancia. ... Bližšie informácie o pracovníkoch sa nachádzajú priamo na stránkach jednotlivých útvarov. Doplňujúce informácie z obchodného registra: Dátum vzniku: 21. júla 2011.

www.tvojlekar.sk/47235047/spinart-s-r-o

Ľubomíra Medvecká: Web stránka - O mne | Hotelová akadémia Liptovský ...

Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia. 00893528. Prihlásenie

halm.edupage.org/text/

COVID-19 informácie | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých

COVID-19 informácie; Aktuálne odberné miesta v okrese Liptovský Mikuláš; Úrad verejného zdravotníctva SR, informácie o COVID-19; Tlačové správy ku korona vírusu; Verejné vyhlášky, rozhodnutia, usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR; Informácie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom ...

www.mikulas.sk/samosprava/koronavirus/covid-19_informacie/

Informácie pre študentov (prax) - Liptovský Mikuláš

Informácie pre študentov (prax) - Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš. Študent, ktorý má záujem vykonávať odbornú prax v našej nemocnici je povinný pred nástupom na odbornú prax predložiť nasledovné dokumenty. Zmluvu/dohodu o odbornej praxi z príslušnej fakulty (originál)

nsplm.sk/informacie-pre-studentov-prax/

Správy o činnosti školy | Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš

Informácie pre stravníkov; Aktuálne informácie; STRAVOVANIE. Jedálny lístok školy na STRAVA.CZ; Elektronické objednávanie stravy; Zoznam alergénov; Hlavná stránka / O škole / ... Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia. 00893528. Prihlásenie; Prihlasovacie meno: Heslo:

halm.edupage.org/a/spravy-o-cinnosti-skoly