Recyklácia stavebných odpadov • okr. Liptovský Mikuláš a okolie

BIDELNICA s.r.o.

Vykonávame kompletné zemné, výkopové a búracie práce v Nitre a po celom Slovensku. Zabezpečujeme likvidáciu stavebného odpadu a recykláciu. Realizujeme prevoz a autodopravu stavebného odpadu a mechanizmov, dovoz stavebných materiálov, pieskov, kameňa a …

155 kmVeľké Zálužie, Budín 1121

Radim Randuška

Naše firma se zaměřuje na kompletní realizaci inženýrských a vodohospodářských staveb, průmyslovou a občanskou výstavbu. Disponujeme dostatečným počtem kvalifikovaných pracovníků a moderní mechanizací se kterou pracujeme s ohledem na životní prostředí. …

OTVORENÉ (nonstop)

GEP, s.r.o.

Zabýváme se ochranou a čištěním vodních zdrojů či recyklací a výrobou stavební polystyrenové drti.

AWT Rekultivace a.s.

Rekultivace a stavební práce, likvidace ekologických zátěží, skládky, odpady, projekční činnost, doprava, těžká mechanizace.

JANKOSTAV s.r.o.

Zabývá se komplexní výstavbou, opravami, rekonstrukcemi i demolicemi dopravních staveb jako jsou chodníky, městské komunikace, polní komunikace, kruhové objezdy, odstavené plochy, cyklostezky, parkoviště a jiné. Dále činnost společnosti zahrnuje výstavbu a …

OTVORENÉ (Zatvára v 15:00)

INSTRUO s.r.o.

Speciální demolice hloubkové i povrchové, průmyslových objektů, ocelových konstrukcí. Recyklace – drcení a třídění sutí z demolic, štěrků, kameniva atd. Zemní práce. Ekologie – regulace vodních toků, zpevnění břehů, sanace ekologicky zasažených území a …

Čoskoro otvára (v 07:00)

BOHEMIA ASFALT, s.r.o.

Vyrábíme a dodáváme všechny druhy asfaltových směsí. Provádění recyklace vybouraných asfaltových a betonových konstrukcí.

Rudolf Wittek

Zabýváme se recyklací a drcením stavebních odpadů i sutí.

SYPKÉ HMOTY s.r.o.

SYPKÉ HMOTY s.r.o.

Naše recyklační střediska přijímají beton, cihly, tašky, asfaltové směsi, zeminu a kamení, vytěženou hlušinu, štěrk ze železničních svršků, stavební, směsné materiály a demoliční odpady. Dále nabízíme prodej recyklátu, kameniva, lomového a drcené kamene, …

Enviroregister.sk | Zber a recyklácia stavebného odpadu

www.enviroregister.sk/zber-a-recyklacia-stavebny …

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu vznikajúceho na území mesta Prešov, prevádzkovanie zberných dvorov. www.tsmp.sk. BIDELNICA s.r.o., Budín 1121, 951 35 Veľké Zálužie. Recyklácia stavebných a demolačných odpadov a predaj stavebného recyklátu, zemné a demolačné práce, prevádzka skládky stavebného odpadu.

Cenníky

www.vpslm.sk/cenniky

Cenník služieb (zber, vývoz a likvidácia odpadov, kosenie) od 1.5.2023: 26.04.2023: Športoviská 2023: 01.01.2023: Cenník dopravných a stavebných mechanizmov od 1.7.2020: 30.06.2022: Cenník pohrebných služieb od 1.7.2022: 30.06.2022: Sadzby za nájom hrobového miesta a prolongačné poplatky: 30.06.2022: Cenník cintorínskych ...

Skládka a recyklácie - Prima stavebniny

primaslovakia.sk/skladka-a-recyklacie

Stavebné stroje. Zberného a recyklačného strediska na zhodnocovanie stavebných odpadov so sídlom Priemyselná 1, 031 01 Lipt. Mikuláš. Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03. Uvedené odpady ďalej spracovávame mobilným drvičom. dočasných staveniskových ciest, obsypoch ...

Zber a recyklácia stavebných odpadov - Enviroregister.sk

www.enviroregister.sk/zber-a-recyklacia-stavebny …

Zber a recyklácia stavebných odpadov. Zariadenia oprávnené na zber a recykláciu stavebných odpadov, recyklačné technológie na spracovanie stavebných odpadov ... 031 01 Liptovský Mikuláš Búracie, výkopové a zemné práce, recyklácia stavebných odpadov a predaj recyklátu vhodného na opätovné použitie v stavebníctve ...

ISO & spol, s.r.o. | Recyklácia stavebného odpadu

www.isospol.sk

Recyklácia stavebného odpadu. Naša firma pôsobí v oblasti recyklácie odpadov od roku 2005. V roku 2011 sme uviedli do prevádzky recyklačný závod LIPTOV v priemyselnej zóne Okoličné. Spolu s týmto krokom sme rozšírili skupiny spracovávaných odpadov o ďalšie stavebné odpady kategórie "O", takže v súčasností pokrývame ...

Odbor územného rozhodovania Liptovský Mikuláš - Stavebný úrad ...

odbor-uzemneho-rozhodovania-liptovsky-mikulas.ka …

Recyklácia odpadov; Reklamné a marketingové služby; Rekonštrukcia a prestavby; Revízia žeriavov, výťahov a eskalátorov; Rezanie a delenie kovov; Rezanie a vŕtanie konštrukcií; Reštaurátorstvo; Riadenie stavebných projektov; Rodinné domy na kľúč; Sanácia škôd spôsobené ohňom alebo vodou; Servisy stavebnej techniky

Likvidacia odpadov, kontajnery •Liptovský Mikuláš •Katalóg dopytov ...

www.mojedopyty.sk/dopyty/zilinsky-kraj/okres-lip …

okres Liptovský Mikuláš; 7. 9. 2022; 105 000 eur Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je zber a preprava odpadu a súvisiace služby - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Liptovský Mikuláš Termín pre podanie ponúk: - 16.09.2022 do 13:00 hod. Hodnota: - 145.596,53 € bez DPH

Odpady - zber, výkup, likvidácia - Žilinský kraj — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Sluzby-remesla/Odpady-zber …

Pobočka Okoličianska 824, 03104 Liptovský Mikuláš Pobočky: 1. Sťahovanie Golem. Sťahovanie bytov, kancelárií, firiem, klavírov, trezorov, ťažkých bremien. Vypratávanie a likvidácia odpadu v rámci celej SR, medzinárodné sťahovanie a autodoprava. Upratovanie domácností a firiem, skladovanie. Prepravné služby.

Enviroregister.sk | Demolačné práce

www.enviroregister.sk/demolacne-prace.html

ISO & spol, s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš Búracie, výkopové a zemné práce, recyklácia stavebných odpadov a predaj recyklátu vhodného na opätovné použitie v stavebníctve, zapožičiavanie kontajnerov a ich odvoz. www.isospol.sk.

Zber a likvidácia odpadov Liptovský Mikuláš (12 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/zber-a-likvidacia-odpadov/li …

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš. Pridať hodnotenie. Údržba verejnej zelene, ciest a verejných priestranstiev mesta, verejné osvetlenie. Prevádzka, zber a triedenie separovaného zberu. Údržba technických zariadení. www.vpslm.sk Ráztocká ulica 1053/1 , 031 05 Liptovský Mikuláš Kontakty.

Návštevník | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých

www.mikulas.sk/navstevnik

Obsah spracovalo: INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 49°05´09.4´´N, 19°36´40.3´´E +421 915 957 008 , +421 948 625 669 info@mikulas.sk www.visitliptovskymikulas.sk Facebook Instagram Youtube

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ STAVEBNÉ

www.liptovsky.mikulas.sk/files_web/attachments/2 …

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Vec: Bohdanik s.r.o., Vitálišovce 792, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné IČO: 47 829 851 v zastúpení Ing. Miroslav Trizna, Bobrovec č. 523, 032 21 Bobrovec - stavebné povolenie ... zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov).

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - mikulas.sk

www.mikulas.sk/files_web/attachments/2018/0802e- …

Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva zo dňa 12.04.2017, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 19.09. 2017; Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli predložené.

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš - ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/AdresarFirma.aspx

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1, 03101 Liptovský Mikuláš IČO : 00183636 KONTAKTNÉ ÚDAJE Adresa sídla : Družstevná 1, 03101 Liptovský Mikuláš

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ STAVEBNÉ POVOLENIE

www.mikulas.sk/files_web/attachments/2018/2506f- …

Liptovský Mikuláš, podal dňa 27.04.2018 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Parkovacie a spevnené plochy ZŠ s MŠ ul. Okoličianska, Liptovský Mikuláš“- ... mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné

Liptovský Mikuláš – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1 …

Liptovský Mikuláš, dříve Liptovský Svätý Mikuláš ( německy Liptau Sankt Nikolaus ), je slovenské okresní město v okrese Liptovský Mikuláš v Žilinském kraji, v Liptovské kotlině pod Tatrami na řece Váh, 65 km východně od Žiliny. V roce 2015 zde žilo přes 31 500 obyvatel a bylo tak 21. největším slovenským městem.

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov v Žilinskom kraji (okrem ...

www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_spr …

Liptovský Mikuláš NOVA Bio Term, spol. s r.o. Kráľová Lehota 276 výroba brikiet Kráľová Lehota ... 10 000 F-recyklácia stav. odpadov a bitúm. zmesí R3 R5 R13 170101, 170102, 170103, 170107 , 170504, 170302, 170904 ... zhodnocovanie stavebných odpadov R5 R13 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 55 000

Stavebná technika - prenájom - Liptovský Mikuláš (20 záznamov)

www.azet.sk/katalog/stavebna-technika-prenajom/l …

Stavebná technika - prenájom - Liptovský Mikuláš (20 záznamov) ... Prenájom stavebných strojov a príslušenstva, čiastkové alebo kompletné stavebné zákazky. ... Recyklácia stavebného materiálu. www.bauimpex.sk Liptovský Trnovec 113 , 031 01 Liptovský Trnovec Kontakty Pobočky: 2. ŽeriavPlus - H&K ...

Liptovský Mikuláš – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1 …

Polohopis. Mesto Liptovský Mikuláš leží v centrálnej časti geomorfologického podcelku Liptovská kotlina a je obklopené pohoriami Západné Tatry na severe, Nízke Tatry na juhu a Chočské vrchy na severozápade. Mesto sa rozprestiera prevažne na pravom brehu rieky Váh, priamo pri jeho vtoku do vodnej nádrže Liptovská Mara.Mesto je rozložené v rovnobežkovom smere (východ ...

Recyklácia stavebných materiálov: Ako ovplyvní ... - ASB.sk

www.asb.sk/zelena-obnova/recyklacia-stavebnych-m …

Kým európsky priemer je recyklácia 82,2 % stavebných odpadov, na Slovensku sa recykluje len niečo vyše polovice (50,4 %). Zmeniť to má novela zákona o odpadoch, ktorú parlament schválil v polovici júna a ktorá nadobudla účinnosť 30. júna 2022. Schválená novela zákona o odpadoch je kľúčovou súčasťou reformy nakladania ...