Skládky odpadov

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Odpadové hospodářství – svážíme a odstraňujeme komunální, živnostenský či nebezpečný odpad. Zahrnuje bioodpad, gastroodpad, stavební či zdravotnický odpad, separovaný či velkoobjemový odpad, služby dotřídění separovaných složek odpadu, zpracování druhotných …

137 kmČeská republika Lešná - Jasenice, Jasenice 528 + pobočky (53)

BIODEGRADACE s.r.o.

Odstranění odpadů (biodegradace, spalovna průmyslových odpadů, skládka nebezpečných odpadů), dekontaminace a sanace lokalit (sanace kontaminovaných zemin in situ, sanace kontaminovaných zemin on situ, sanace kontaminovaných vod), ekologická havarijní služba, …

AWT Rekultivace a.s.

Rekultivace a stavební práce, likvidace ekologických zátěží, skládky, odpady, projekční činnost, doprava, těžká mechanizace.

Vladislav Durczok

Prodej písku, štěrku a jílu. Provoz nákladní dopravy stavebních materiálů. Provádění ukládání odpadů, zemních, výkopových a demoličních prací.

ZATVORENÉ (Otvára v Št 06:00)

ATRIUM REALITY a.s.

Realizace rodinných a bytových domů včetně rekonstrukcí. Zahrnuje inženýrské sítě, zateplování objektů a rekultivace skládek.

ZATVORENÉ (Otvára v Št 06:00)

Depos Horní Suchá, a.s.

Nakládání s odpady, vážení zboží přepravovaného nákladními vozidly a kamióny, výroba a prodej elektrické energie. Provoz sběrného dvora. Zajištění skladování a likvidace nebezpečného odpadu, zpětného odběru elektrospotřebičů. Nabídka uložení biologicky ...

Nakladanie s odpadmi - OZO a.s.

www.ozo-as.sk/stredisko-nakladania-s-odpadmi

031 01 Liptovský Mikuláš +421 44 4351 656; info@ozo-as.sk; LUPČIANKA, s.r.o. Priemyselná 2053; 031 01 Liptovský Mikuláš +421 905 495 197; lupcianka@ozo-as.sk; LL, s.r.o. - Liptovské laboratóriá; Štúrova 36; 031 01 Liptovský Mikuláš +421 44 5620 469; liptovske.laboratoria@gmail.com; OZO - Recycling s.r.o. Priemyselná 2053; 031 ...

Liptovský Mikuláš za úver prekryje už zakrytú skládku, opozícia hovorí ...

www.aktuality.sk/clanok/dKDS7xV/liptovsky-mikula …

Mesto Liptovský Mikuláš ju následne za necelých 1,2 milióna eur uzatvorilo a prekrylo takzvanou rekultivačnou vrstvou. ... že do telesa skládky odpadov Veterná Poruba sa mohlo v období od začiatku apríla 2019 do konca apríla 2020 infiltrovať 7488,51 metrov kubických zrážkovej vody,“ vyhodnotil Zdeněk Potyš zo spoločnosti ...

Príloha 6 – Skládky odpadov - ZOVP

www.zovp.sk/uv/zakony/skladky_spalovne.pdf

Príloha 6 – Skládky odpadov Okres Názov skládky Obec Prevádzkovate ľ Sídlo prevádzkovate ľa prevádzka kaziet na NO v období od - do prevádzka kaziet na NNO v období od - do prevádzka kaziet na IO v období od - do Bratislavský kraj Bratislava II A-Z STAV, s.r.o. Bratislava - Podunajské Biskup A-Z STAV, s.r.o. Bratislava -

Príloha 5 – Skládky odpadov

www.minzp.sk/files/oblasti/odpady-a-obaly/poh/po …

Príloha 5 – Skládky odpadov Okres Názov skládky Obec Prevádzkovate ľ Sídlo prevádzkovate ľa prevádzka kaziet na NO v období od - do prevádzka kaziet na NNO v období od - do prevádzka kaziet na IO v období od - do Bratislavský kraj Bratislava II A-Z STAV, s.r.o. Bratislava - Podunajské Biskup A-Z STAV, s.r.o. Bratislava -

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Skládku odpadu musia prekryť, je poškodená

zilina.aktualitky.sk/2020/06/05/liptovsky-mikula …

Tá Verejnoprospešným službám mesta Liptovský Mikuláš odporúča realizovať práce, ktoré eliminujú prepúšťanie zrážkových vôd do skládky. „Z výpočtu vodnej bilancie vyplynulo, že do telesa skládky odpadov Veterná Poruba sa mohlo v období od začiatku apríla 2019 do konca apríla 2020 infiltrovať 7488,51 metrov ...

Ako sa odstraňujú čierne skládky v okrese Liptovský Mikuláš

blog.sme.sk/pado/spolocnost/ako-sa-odstranuju-ci …

Ako sa odstraňujú čierne skládky v okrese Liptovský Mikuláš. ... Mám za to, že rovnako ako nie je povinnosťou občanov a občianskych združení monitorovať nelegálne skládky odpadov – na otázku komu je určená táto povinnosť dostatočne odpovedá zákon o odpadoch, nie je našou povinnosťou ani opakovaná konfrontácia ...

Hydrocoop, spol. s r. o. - skládky odpadov a kompostárne

www.hydrocoop.sk/kompostarne_sk.html

Skládky odpadov a kompostárne Referenčný súpis realizovaných dodávok projektov a IČ pre skládky odpadov a kompostárne. Názov, stupeň PD Investor; ... LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Depónia pre kal z ČOV: Štúdia: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. Žilina: RUŽOMBEROK Depónia pre kal z ČOV:

Skládky odpadov | ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/Dokument/100285/skladky-odp …

Skládky odpadov. Zoznam skládok odpadov v SR. Údaje o skládkach vychádzajú z posledných zverejnených informácií Ministerstva životného prostredia. Zoznam je priebežne aktualizovaný, dopĺňaný a obnovovaný. V prípade, že objavíte nepresné alebo už neaktuálne údaje, prosíme, aby ste nás kontaktovali. Priestorové ...

Zoznam skládok odpadov prevádzkovaných v Slovenskej republike v roku 2016

www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodno …

Zoznam skládok odpadov prevádzkovaných v Slovenskej republike v roku 2016 BRATISLAVSKÝ KRAJ OKRES NÁZOV SKLÁDKY OBEC TRIEDA SKÁDKY PREVÁDZKOVATEĽ SKLÁDKY SÍDLO ROK ZAýATIA PREVÁDZKY PREDPOKLADANÝ ROK UKONýENIA Bratislava II A-Z STAV, s.r.o. Bratislava SKIO A-Z STAV s.r.o. Odeská 3, 821 06 Bratislava 2003 -

Skládky odpadov v SR k 1.1.2006

www.minzp.sk/files/oblasti/odpady-a-obaly/skladk …

Trieda skládky odpadov : I - skládka odpadov na inertný odpad 24 Skládok odpadov 20 Skládok odpadov 10 Skládok odpadov 22 Skládok odpadov 19 Skládok odpadov KOŠICKÝ KRAJ 18 Skládok odpadov voľná kapacita v m3 k 31.12. 04 zámer, ďalšia plánovaná kapacita dobudovanie II. etapy dalšie 3 etapy II.etapa II a III. etapa nová kazeta

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš - ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/AdresarFirma.aspx

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1, 03101 Liptovský Mikuláš IČO : 00183636 KONTAKTNÉ ÚDAJE Adresa sídla : Družstevná 1, 03101 Liptovský Mikuláš

Pokuta až do milióna hrozí mestu za neuzatvorenie skládky | Liptovský ...

www.mikulas.sk/samosprava/tlacove-spravy/9586

Poslanci klubu Nový Mikuláš pod vedením predsedu Vincenta Kultana na januárovom zasadnutí mestského parlamentu navrhli vyradiť z rozpočtu na rok 2019 položky týkajúce sa opätovného prekrytia skládky tuhého komunálneho odpadu vo Veternej Porube. Svojou väčšinou tento návrh na zrušenie úveru 1,6 milióna eur a následnú realizáciu prekrytia skládky aj odsúhlasili ...

Liptovský Mikuláš – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1 …

Liptovský Mikuláš, dříve Liptovský Svätý Mikuláš ( německy Liptau Sankt Nikolaus ), je slovenské okresní město v okrese Liptovský Mikuláš v Žilinském kraji, v Liptovské kotlině pod Tatrami na řece Váh, 65 km východně od Žiliny. V roce 2015 zde žilo přes 31 500 obyvatel a bylo tak 21. největším slovenským městem.

Opäť neschválili úver na uzatvorenie skládky | Liptovský Mikuláš ...

www.mikulas.sk/samosprava/tlacove-spravy/11630

‼️Mestské zastupiteľstvo opäť neschválilo čerpanie úveru na prekrytie skládky vo Veternej Porube, ktorú nariadila znova prekryť Slovenská inšpekcia životného prostredia. „Ak prevádzkovateľ neuzavrie skládku odpadov alebo nevykoná jej rekultiváciu v stanovenej lehote, dopustí sa správneho deliktu a inšpekcia je oprávnená mu uložiť pokutu od 150 000 eur do 1 000 ...

Vďaka vám je Mikuláš medzi slovenskou elitou v separácii odpadov ...

www.mesacnik.mikulas.sk/samosprava/tlacove-sprav …

Liptovský Mikuláš sa zaradil medzi slovenskú elitu. V roku 2020 obyvatelia zhodnotili 53 percent odpadov, čo naše okresné sídlo zaradilo medzi najlepšie mestá na Slovensku v separácii. Minulý rok tak bol prvým, kedy sa v meste podarilo vyseparovať nadpolovičnú väčšinu vyprodukovaného odpadu. Ruka v ruke nám kleslo aj množstvo odpadu, ktorý sme odviezli na skládku ...

Analýza odpadového hospodárstva pre mesto Liptovský Mikuláš

blog.sme.sk/pado/spolocnost/analyza-odpadoveho-h …

Mesto Liptovský Mikuláš zadalo firme Denkstatt Slovensko s. r. o. vypracovanie Analýzy odpadového hospodárstva pre mesto Liptovský Mikuláš na obdobie 5,10 a 20 rokov. Analýza odpadového hospodárstva pre mesto Liptovský Mikuláš - Rudolf Pado - (blog.sme.sk)

Odpadové hospodárstvo | Deponia system

www.deponia.eu/odpadove-hospodarstvo

Zámer pre akcie skládky odpadov: ... Liptovský Mikuláš: Dokumentácie E.I.A. – Zámery navrhovaných činností – Liptovský Mikuláš ...

Liptovský Mikuláš nemá ešte rozpočet na tento rok, blokujú ho chyby a ...

www.aktuality.sk/clanok/902198/liptovsky-mikulas …

Vedenie samosprávy tvrdí, že poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí schválili rozpočet bez peňazí na rekonštrukciu ciest a blokujú aj uzatvorenie skládky odpadov. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Mestskí poslanci v Liptovskom Mikuláši už po tretí raz prerokovávali rozpočet mesta pre rok 2021.

Potrebu nového prekrytia skládky... - Mesto Liptovský Mikuláš | Facebook

www.facebook.com/MestoLM/posts/3009647042422736

Potrebu nového prekrytia skládky potvrdzuje aj vypracovaná vodná bilancia️ ️ Povrch skládky vo Veternej Porube prepúšťa zrážky. Tie pretekajú cez teleso...

Nelegálne skládky odpadov – vzor podnetu - Rudolf Pado ... - SME

blog.sme.sk/pado/spolocnost/nelegalne-skladky-od …

Liptovský Mikuláš), aby vo veci porušenia zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. začal konať podľa postupu upravenom v § 18 ods. 7) až 10). 7) až 10). Taktiež žiadam, aby predmetné nelegálne skládky odpadov boli odstránené (materiál odvezený na legálnu skládku odpadov resp. odovzdaný na zhodnotenie) a na daných lokalitách boli ...

Liptovský Mikuláš – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1 …

Polohopis. Mesto Liptovský Mikuláš leží v centrálnej časti geomorfologického podcelku Liptovská kotlina a je obklopené pohoriami Západné Tatry na severe, Nízke Tatry na juhu a Chočské vrchy na severozápade. Mesto sa rozprestiera prevažne na pravom brehu rieky Váh, priamo pri jeho vtoku do vodnej nádrže Liptovská Mara.Mesto je rozložené v rovnobežkovom smere (východ ...

Nelegálne skládky odpadov 01.01.2016 - Rudolf Pado - (blog.sme.sk)

blog.sme.sk/pado/spolocnost/nelegalne-skladky-od …

Nelegálne skládky odpadov 01.01.2016. Od 01.01.2016 sa zásadným spôsobom mení legislatíva odpadového hospodárstva (zákon o odpadoch) a tým sa mení aj úprava problematiky nelegálnych skládok odpadov, a to z hľadiska ich ohlasovania i odstraňovania. ... Liptovský Mikuláš, Súkromn é, Nezaradené. Diskusia (4) ...

EVIDENČNÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV - ci.inisoft.cz

ci.inisoft.cz/download/attachments/46170175/Evid …

EVIDENČNÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV Rok: 2 0 2 1 Časť I.-počet strán: 0 0 2 PREVÁDZKOVATEĽ SKLÁDKY SKLÁDKA IČO 6 5 4 8 9 6 5 4 Obchodné meno: Identifikácia skládky Skládka s.r.o. 1 1 1 2 2 2 3 Adresa Ulica:A. Hlinku 150/12 Obec:Bánovce nad Bebravou PSČ:95701 Názov katastrálneho územia: Svätý Štefan Názov skládky: